در کدام یک از آیات قرآن به اوقات نماز های پنج گانه اشاره شده است ؟ آیه۱۳۰ سوره طه

در کدام یک از آیات قرآن به اذان اشاره شده است ؟ آیه ۵۸سوره مائده

در کدام یک از سوره های قرآن به نماز جمعه اشاره شده است ؟ سوره جمعه آیه۹

در کدام یک ازسوره های قرآن نسبت به اهمیت نماز ظهر اشاره شده است ؟ سوره بقره آیه۲۳۸

خداوند منان در کدام یک از آیات قرآن فرموده اند که به نماز توسل جویید ؟ در آیه ۱۵۳ سوره بقره

در کدام یک از آیات قرآن مراحل وضو اشاره شده است ؟ آیه۶سوره مائده

نزول کدام آیه باعث تغییر قبله از بیت المقدس به خانه کعبه شد ؟آیه۱۴۴سوره بقره

سوره هایی که توصیه شده در نماز جمعه خوانده شوند کدام اند ؟ سوره منافقون و جمعه؟

 واژه صلوه(نماز-دعا)چندبار در قرآن ذکر شده است ؟۶۷بار

درکدام یک از سوره های قرآن به نماز جماعت اشاره شده است ؟ سوره بقره آیه۴۳

خداوند متعال در کدام آیه فرمودند که نماز راحتی در صحنه جنگ ترک نکنید ؟ آیه۲۳۹سوره بقره

کدام یک از معصومین فرمود من به نماز بسیار عشق می ورزم ؟ امام حسین

مقدمات نماز چندتاست ؟ ۱-:طهارت۲:لباس و مکان نماز گزار ۳: شناخت قبله۴:اذان

در کدام یک از آیات قرآن به رکوع اشاره شده است ؟ آیه۷۷سوره حج

اوقات نماز :

۱-وقت نماز صبح :از سپیده ی صبح تا طلوع آفتاب

۲- وقت نماز ظهر : از زمانی که خورشید بالای سرما میرسد (و سایه به کمترین مقدار خود می رسد )تا به اندازه یک نماز عصر مانده به غروب آفتاب

۳-وقت نماز عصر : بعد از نماز ظهر تا غروب آفتاب

۴- وقت نماز مغرب : از مغرب تا به اندازه یک نماز عشاءمانده به نیمه شب شرعی

۵- وقت نماز عشاء:بعداز نماز مغرب تا نیمه شب شرعی

چند تذکر : ۱- پایان نماز صصبح طلوع آفتاب است نه طللوع خورشید و پیان نماز عصر غروب آفتاب است نه غروب خورشید

۲- نصف شب شرعی در طول سال تغییر می کند قائده کلی این است که اگر یازده ساعت و ربع به نماز ظهر اضافه کنیم نیمه شب شرعی حاصل میشود

نماز خواندن در این جاها مکروه است ؟ ۱- داخل حمام(رختکن-حمام) ۲-جاهای کثیف ۳-مقابل آتش یا چراغ ۴- مقابل عکس و مجسمه ۵-مقابل قبر و قبرستان ۶-روبه روی انسان ۷- جایی که مقابل نماز گزار چیزی باشد حواسش را پرت کند ۸- در کوچه خیابان که اگر زحمتی برای دیگران نباشد

عکس های هنری محرم 89

راه پیدا کردن قبله :

۱- برای پیدا کردن قبله درشب از راه شیری استفاده می شود که به راه مکه معروف است و ستاره قطبی که نشانگر قطب شمال است استفاده می کنند

۲-برای پیدا کردن قبله در روز اگر بتوانیم محل طلوع خورشید را پیدا کنیم تشخیص قبله راست است مثلا در ایران بیشتر شهرها قبله جنوبی است اگر به طوری باستیم که دست چپ ما به مشرق و راست به سمت غرب باشد روبه روی ما جنوب وپشت ما سرما شمال است و قتی جنوب را پیدا کردیم در ایران مقداری به سمت راست متمایل می شویم قبله به دست می آید

تذکر مهم : اگرهر چه تلاش کردیم قبله راپیدانکردیم باید به چهار طرف نماز بخوانیم بعد از نماز اگر فهمیدیم نماز ما پشت به قبله بوده است گرچه بعد از تحقیق ماز باطل است اما اگر تا۹۰درجه اختلاف داشته باشد نماز درست است

السلام علیک یا ابا عبدالله

واجبات تکبیره الاحرام:

۱-به عربی گفته شود۲-هنگام الله اکبر بدن آرام باشد ۳- بلند بگویید ۴- بنابر احتیاط واجب آنرا به چیزی که پیش از می خواندوصل نکند

واجبات رکوع :

۱- خم شدن به اندازه ای که دست ها رابه زانو بگذارد۲-ذکررکوع۳-ایساتدن پس از رکوع۴-آرامش بدن پس از رکوع

اولین شخصی که باپیامبر نماز خواند که بود ؟امام علی

اولین شخصی که نماز صبح را خواند ؟ ضرت آدم

اولین کسی که نماز ظهر را خواند که بود؟حضرت ابراهیم

اولین کسی که نماز عصر را خواند ؟-حضرت یونس

اولین شخصی که بر تربت امام حسین نمازخواند که بود ؟ امام سجاد

گناهانی که مانع از قبول شدن نماز می شود ؟ حسد-کبر-غیبت-خوردن مالحرام -آشامیدن مسکرات -ندادن خمس و زکات -

چه مقدار ازنماز مورد توجه خدا قرارمی گیرد ؟ آن مقدار که با توجه خوانده شود

فواید رکوع : ۱-طولانی شدن عمر۲-امان بودن از شیطان و عصبانیت ۳- دوربودن ازوحشت قبر

السلام علیک یا ابالفضل العباس عتاريخ : جمعه ۲۶ اسفند۱۳۹۰ | ۱۵:۸ بعد از ظهر | نویسنده : العبد |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.